تدریس خصوصی حسابان 2 پایه دوازدهم رشته ریاضی و فیزیک توسط دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف


🔘🔘 تدریس مفهومی و 100 درصد تضمینی حسابان دوازدهم رشته ریاضی فیزیک توسط مدرسین برتر از دانشگاه صنعتی شریف به‌صورت آنلاین و حضوری 

🔘🔘 تدریس خصوصی حسابان 2  (پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک) 


 • ✅ با بهترین و مجرب ترین اساتید
 • ✅ دارای سالها تجربه  
 • ✅ با هزینه مناسب و توافقی
 • ✅ برنامه ریزی و مشاوره تحصیلی 

 موقعیت  : تدریس در منزل برای تهران و کرج ، آنلاین برای سراسر کشور


اهم مطالب تدریس خصوصی حسابان 2 - پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک : 

 • فصل 1: تابع
  • درس اوّل: تبدیل نمودار توابع 
  • درس دوم: تابع درجه سوم، توابع یکنوا و بخش پذیری و تقسیم 
 • فصل 2: مثلثات
  • درس اوّل: تناوب و تانژانت 
  • درس دوم: معادلات مثلثاتی
 • فصل 3: حدهای نامتناهی  حد در بی نهایت
  • درس اوّل: حدهای نامتناهی 
  • درس دوم:حد در بی نهایتپ
 • فصل 4: مشتق
  • درس اوّل: آشنایی با مفهوم مشتق 
  • درس دوم: مشتق پذیری و پیوستگی
  • درس سوم: آهنگ متوسط تغییر و آهنگ لحظه ای تغییر
 • فصل 5 : کاربردهای مشتق
  • درس اوّل: اکسترمم های یک تابع و توابع صعودی و نزولی 
  • درس دوم: جهت تقعر نمودار یک تابع و نقطهٔ عطف آن
  • درس سوم: رسم نمودار تابع