تدریس خصوصی حسابان 1 سال یازدهم رشته ریاضی و فیزیک توسط دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف


🔘🔘 تدریس مفهومی و 100 درصد تضمینی حسابان یازدهم ریاضی فیزیک توسط مدرسین برتر از دانشگاه صنعتی شریف به‌صورت آنلاین و حضوری 

🔘🔘 تدریس خصوصی حسابان 1  (سال یازدهم رشته ریاضی فیزیک) 

 • ✅ با بهترین و مجرب ترین اساتید
 • ✅ دارای سالها تجربه  
 • ✅ با هزینه مناسب و توافقی
 • ✅ برنامه ریزی و مشاوره تحصیلی 

 موقعیت  : تدریس در منزل برای تهران و کرج ، آنلاین برای سراسر کشور


اهم مطالب تدریس خصوصی حسابان 1 - یازدهم رشته ریاضی فیزیک : 

 • فصل 1: جبر و معادله
  • درس اوّل: مجموع جملات دنباله های حسابی و هندسی
  • درس دوم: معادلات درجه دوم
  • درس سوم: معادلات گویا و گنگ 
  • درس چهارم: قدر مطلق و ویژگی های آن 
  • درس پنجم: آشنایی با هندسه تحلیلی 
 • فصل 2: تابع
  • درس اوّل: آشنایی بیشتر با تابع
  • درس دوم: انواع توابع
  • درس سوم: وارون تابع
  • درس چهارم: اعمال روی توابع
 • فصل 3: توابع نمایی و لگاریتمی
  • درس اوّل: تابع نمایی 
  • درس دوم:تابع لگاریتمی و لگاریتم 
  • درس سوم: ویژگی های لگاریتم و حل معادله های لگاریتمی
 • فصل 4: مثلثات
  • درس اوّل: رادیان 
  • درس دوم: نسبت های مثلثاتی برخی زوایا
  • درس سوم: توابع مثلثاتی 
  • درس چهارم: روابط مثلثاتی مجموع و تفاضل زوایا 
 • فصل 5 : حد و پیوستگی
  • درس اوّل: مفهوم حد و فرایندهای حدی
  • درس دوم: حدهای یک طرفه (حد چپ و حد راست) 
  • درس سوم: قضایای حد 
  • درس چهارم: محاسبه حد توابع کسری حالت 0/0 
  • درس پنجم: پیوستگی 


کلمات کلیدی :