تدریس خصوصی ریاضی 3 دوازدهم رشته تجربی توسط دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف


🔘🔘 تدریس مفهومی و 100 درصد تضمینی ریاضی 3 سال دوازدهم رشته تجربی توسط مدرسین برتر از دانشگاه صنعتی شریف بصورت آنلاین و حضوری 

🔘🔘 کلاس خصوصی ریاضی دوازهم (رشته علوم تجربی) 

 • ✅ با بهترین و مجرب ترین اساتید
 • ✅ دارای سالها تجربه  
 • ✅ با هزینه مناسب و توافقی
 • ✅ برنامه ریزی و مشاوره تحصیلی 

 موقعیت  : تدریس در منزل برای تهران و کرج ، آنلاین برای سراسر کشور


اهم مطالب تدریس خصوصی ریاضی 3 سال دوازدهم رشته علوم تجربی : 

 • فصل 1 تابع
  • درس اول  توابع چند جمله ای  توابع صعودی و نزولی 
  • درس دوم  ترکیب توابع 
  • درس سوم  تابع وارون 
 • فصل 2 مثلثات
  • درس اول  تناوب و تانژانت 
  • درس دوم  معادلات مثلثاتی 
 • فصل 3 حد بی نهایت و حد در بی نهایت
  • درس اول  حد بی نهایت 
  • درس دوم  حد در بی نهایت 
 • فصل 4 مشتق
  • درس اول  آشنایی با مفهوم مشتق 
  • درس دوم  مشتق پذیری و پیوستگی 
  • درس سوم  آهنگ تغییر 
 • فصل 5 کاربرد مشتق
  • درس اول  اکسترمم های تابع 
  • درس دوم  بهینه سازی 
 • فصل 6 هندسه
  • درس اول  تفکر تجسمی و آشنایی با مقاطع مخروطی 
  • درس دوم  دایره 
 • فصل ٧ احتمال
  • قانون احتمال کل