تدریس خصوصی ریاضی عمومی 2 دانشگاه در تهران توسط دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف

🔘🔘 تدریس مفهومی و 100 درصد تضمینی ریاضی عمومی 2 دانشگاه توسط مدرسین برتر از دانشگاه صنعتی شریف بصورت آنلاین و حضوری

🔘🔘 تدریس ریاضی عمومی 2 (برای رشته های علوم پایه و فنی مهندسی و برخی رشته های علوم انسانی)


 • ✅ با بهترین و مجرب ترین اساتید
 • ✅ دارای سالها تجربه  
 • ✅ با هزینه مناسب و توافقی
 • ✅ برنامه ریزی و مشاوره تحصیلی 

 موقعیت  : تدریس در منزل برای تهران و کرج ، آنلاین برای سراسر کشوراهم مطالب تدریس خصوصی ریاضی عمومی 2 : 

 • بردارها  
  • تعریف بردار، اندازه بردار، بردار واحد - جمع بردارها، تفاضل دو بردار،  تجزیه یک بردار در چند امتداد - نمایش یک بردار برحسب بردارهای واحد - ضرب  عددی یا نقطهای، ضرب برداری، ضرب مختلط سه بردار - معادله خط در فضا،  معادله صفحه
 • توابع چند متغیره
  • تعریف توابع چند متغیره - حد و پیوستگی -  تعریف مشتقهای جزئی مرتبه اول، مشتقهای جزئی و مرتبه بالاتر - دیفرانسیل  کامل - قاعده زنجیری، مشتقهای جزئی توابع ضمنی
 • توابع برداری
  • تعریف  توابع برداری، حد و پیوستگی - مشتق توابع برداری - توابع برداری چند  متغیری، تعریف عملکردها - دیورژانس، کنترل یک تابع برداری، تعریف گرادیان  یک تابع اسکالر
 •  انتگرال دوگانه
  • تعریف انتگرال دوگانه، روش محاسبه آن  -تعبیر فیزیکی و هندسی انتگرال دوگانه - خواص انتگرال دوگانه - تعویض ترتیب  انتگرال دوگانه - تعویض متغیر در انتگرال دوگانه، محاسبه انتگرال دوگانه  در مشخصات قطبی 
  • کاربرد انتگرال دوگانه در محاسبه مساحت یک ناحیه سطح،  حجم، جرم - محاسبه مساحت رویه) - تعریف انتگرال روی خم و روش محاسبه آن -  
 • انتگرال سه گانه
  • تعریف انتگرال سه گانه و روش محاسبه آن