تدریس خصوصی ریاضی و آمار 1 سال دهم انسانی و معارف اسلامی توسط دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف


🔘🔘 تدریس مفهومی و 100 درصد تضمینی ریاضی و آمار سال دهم انسانی توسط مدرسین برتر از دانشگاه صنعتی شریف بصورت آنلاین و حضوری 

🔘🔘 تدریس ریاضی سال دهم رشته علوم انسانی

 • ✅ با بهترین و مجرب ترین اساتید
 • ✅ دارای سالها تجربه  
 • ✅ با هزینه مناسب و توافقی
 • ✅ برنامه ریزی و مشاوره تحصیلی

 موقعیت  : تدریس در منزل برای تهران و کرج ، آنلاین برای سراسر کشور


اهم مطالب تدریس خصوصی ریاضی و آمار سال دهم رشته علوم انسانی : 

 • فصل اوّل :  معادله درجه دوم
  • معادله و مسائل توصیفی 
  • حل معادلۀ درجه ٢ و کاربردها
  • معادله های شامل عبارت های گویا
 • فصل دوم : تابع
  • مفهوم تابع
  • ضابطه جبری تابع 
  • نمودار تابع خطی
  • نمودار تابع درجه 2 
 • فصل سوم : کار با داده های آماری
  • گردآوری داده ها 
  • معیارهای گرایش به مرکز 
  • معیا رهای پراکندگی
 • فصل چهارم : نمایش داده ها
  • نمودارهای یک متغیره 
  • نمودارهای چند متغیره