تدریس خصوصی ریاضی و آمار 3 سال دوازدهم علوم انسانی و معارف اسلامی توسط دانشجویان دانشگاه  صنعتی شریف

🔘🔘  تدریس مفهومی و 100 درصد تضمینی ریاضی و آمار سال دوازدهم رشته های علوم  انسانی  و معارف اسلامی توسط مدرسین برتر از دانشگاه صنعتی شریف بصورت  آنلاین و حضوری 

🔘🔘 تدریس ریاضی سال دوازدهم رشته علوم انسانی و معارف اسلامی

 • ✅ با بهترین و مجرب ترین اساتید
 • ✅ دارای سالها تجربه  
 • ✅ با هزینه مناسب و توافقی
 • ✅ برنامه ریزی و مشاوره تحصیلی

 موقعیت  : تدریس در منزل برای تهران و کرج ، آنلاین برای سراسر کشور


اهم مطالب تدریس خصوصی ریاضی و آمار سال دوازدهم رشته علوم انسانی و معارف: 

 • فصل 1  آمار و احتمال
  • درس ١: شمارش 
  • درس ٢: احتمال 
  • درس 3: چرخه آمار در حل مسائل 
 • فصل ٢  الگوهای خطی
  • درس ١: مدل سازی و دنباله 
  • درس ٢: دنباله های حسابی
 • فصل ٣  الگوهای غیر خطی
  • درس ١: دنبالۀ هندسی 
  • درس 2 : ریشه n ام و توان گویا
  • درس 3: تابع نمایی