تدریس خصوصی ریاضی و آمار 2 سال یازدهم علوم انسانی و معارف اسلامی توسط دانشجویان دانشگاه  صنعتی شریف

🔘🔘 تدریس مفهومی و 100 درصد تضمینی ریاضی و آمار سال یازدهم رشته های علوم انسانی  و معارف اسلامی توسط مدرسین برتر از دانشگاه صنعتی شریف بصورت آنلاین و حضوری 

🔘🔘 تدریس ریاضی سال یازدهم رشته علوم انسانی و معارف اسلامی

 • ✅ با بهترین و مجرب ترین اساتید
 • ✅ دارای سالها تجربه  
 • ✅ با هزینه مناسب و توافقی
 • ✅ برنامه ریزی و مشاوره تحصیلی 

 موقعیت  : تدریس در منزل برای تهران و کرج ، آنلاین برای سراسر کشور


اهم مطالب تدریس خصوصی ریاضی و آمار سال یازدهم رشته علوم انسانی و معارف: 

 • فصل 1  آشنایی با منطق و استدلال ریاضی
  • درس ١: گزاره ها و ترکیب گزاره ها
   • ترکیب گزاره ها
   • ترکیب عطفی دو گزاره
   • ترکیب فصلی دو گزاره
   • ترکیب شرطی دو گزاره
   • ترکیب دو شرطی 
  • درس ٢: استدلال ریاضی
 • فصل ٢  تابع
  • درس ١: توابع ثابت، چند ضابطه ای و همانی 
   • انواع توابع
   • تابع ثابت 
   • تابع چندضابطه ای 
   • تابع همانی 
  • درس ٢: توابع پلکانی و قدر مطلقی 
   • تابع پلکانی 
   • تابع علامت 
   • تابع جزء صحیح
   • تابع قدرمطلق
  • درس 3: اعمال بر روی توابع
 • فصل ٣  آمار
  • درس ١: شاخص های آماری 
   • خط فقر 
   • تورم 
  • درس ٢: سری های زمانی 
   • سری زمانی 
   • درون یابی 
   • برون یابی