تدریس خصوصی ریاضیات گسسته دانشگاهی در تهران توسط دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف


🔘🔘 تدریس مفهومی و ساده ریاضیات گسسته دانشگاه توسط مدرسین برتر از دانشگاه صنعتی شریف بصورت آنلاین و حضوری 

🔘🔘 تدریس خصوصی ریاضیات گسسته (برای رشته های علوم پایه و فنی مهندسی) 

 • ✅ با بهترین و مجرب ترین اساتید
 • ✅ دارای سالها تجربه  
 • ✅ با هزینه مناسب و توافقی
 • ✅ برنامه ریزی و مشاوره تحصیلی

 موقعیت  : تدریس در منزل برای تهران و کرج ، آنلاین برای سراسر کشور


اهم مطالب تدریس خصوصی ریاضی گسسته دانشگاهی: 

 • منطق رياضی و نظریه مجموعه ها (شامل مروری بر جبر گزاره ها، نظريه مجموعه ها و بعضی روش هاي اثبات)
 • اصول اساسی شمارش 
 • روابط بازگشتی و توابع مولد (استقرا، توابع بازگشتي، تابع مولد،...)
 • ساختمانهاي جبری (نيمگروه ها، جبر بول...)
 • آناليز ترکيبي (اصل لانه کبوتر، آشنايي با اصول شمارش و الگوريتم هاي ترکيبي...)
 • نظريه گراف (گرافهاي جهت دار، گرافهاي بي جهت، مسيرهاي اويلری هاميلتونی و...)
 • درخت ها (پيدايش درخت ها، خواص آنها، درخت های ريشه دار و دودويی، درخت های پوشای اپتيمال،...)