تدریس خصوصی ریاضی 2 یازدهم رشته تجربی توسط دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف


🔘🔘 تدریس مفهومی و 100 درصد تضمینی ریاضی 2 سال یازدهم تجربی توسط مدرسین برتر از دانشگاه صنعتی شریف بصورت آنلاین و حضوری 

🔘🔘 مدرس خصوصی ریاضی یازدهم (رشته علوم تجربی) 

 • ✅ با بهترین و مجرب ترین اساتید
 • ✅ دارای سالها تجربه  
 • ✅ با هزینه مناسب و توافقی
 • ✅ برنامه ریزی و مشاوره تحصیلی

 موقعیت  : تدریس در منزل برای تهران و کرج ، آنلاین برای سراسر کشور


اهم مطالب تدریس خصوصی ریاضی 2 سال یازدهم رشته علوم تجربی : 

 • فصل 1 هندسه تحلیلی و جبر
  • درس اول  هندسه تحلیلی 
  • درس دوم  معادلهٔ درجهٔ دوم و تابع درجه ٢
  • درس سوم  معادلات گویا و معادلات رادیکالی 
 • فصل 2 هندسه
  • درس اول  ترسیم های هندسی 
  • درس دوم  استدلال و قضیهٔ تالس 
  • درس سوم  تشابه مثلث ها 
 • فصل 3 تابع
  • درس اول  آشنایی با برخی از انواع توابع 
  • درس دوم  وارون یک تابع و تابع یک به یک 
  • درس سوم  اعمال جبری روی توابع 
 • فصل 4 مثلثات
  • درس اول  واحدهای اندازه گیری زاویه 
  • درس دوم  روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی 
  • درس سوم  توابع مثلثاتی 
 • فصل 5 توابع نمایی و لگاریتمی
  • درس اول  تابع نمایی و ویژگی های آن 
  • درس دوم  تابع لگاریتمی و ویژگی های آن 
  • درس سوم  نمودارها و کاربردهای توابع نمایی و لگاریتمی 
 • فصل 6 حد و پیوستگی
  • درس اول  فرایندهای حدی 
  • درس دوم  محاسبه حد توابع 
  • درس سوم  پیوستگی 
 • فصل ٧ آمار و احتمال
  • درس اول  احتمال شرطی و پیشامدهای مستقل 
  • درس دوم  آمار توصیفی