تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل دانشگاه در تهران توسط دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف

🔘🔘 تدریس مفهومی و آسان معادلات دیفرانسیل دانشگاه توسط مدرسین برتر از دانشگاه صنعتی شریف بصورت آنلاین و حضوری

🔘🔘 تدریس معادلات دیفرانسیل (برای رشته های علوم پایه و فنی مهندسی و برخی رشته های علوم انسانی)


 • ✅ با بهترین و مجرب ترین اساتید
 • ✅ دارای سالها تجربه  
 • ✅ با هزینه مناسب و توافقی
 • ✅ برنامه ریزی و مشاوره تحصیلی


 موقعیت  : تدریس در منزل برای تهران و کرج ، آنلاین برای سراسر کشوراهم مطالب تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل


 • تعاریف اولیه
  • فرم کلی معادلات دیفرانسیل ، منظور از درجه و مرتبه ، مسیرهای متعامد
 • معادلات  دیفرانسیل مرتبه اول  
  • معادلات تفکیک پذیر یا جدایی پذیر
  • معادلات همگن و شبه همگن
  • معادله دیفرانسیل کامل مرتبه اول
  • معادله دیفرانسیل غیر کامل – قابل تبدیل به معادله کامل (عامل انتگرال ساز)
  • معادله دیفرانسیل خطی مرتبه اول
  • معادلات دیفرانسیل قابل تبدیل به خطی مرتبه اول
   • معادله برنولی
   • معادله ریکاتی
   • معادله لاگرانژ
  • معادلات خاص (معادلات دیفرانسیل مرتبه اول درجه n)
   • ظاهر نشدن x یا y یا هر دو در معادله
  • دسته پوش منحنی
 • معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم و بالاتر :
  • معادله قابل تبدیل به مرتبه اول
   • معادله فاقد x
   • معادله فاقد y
   • معادله دیفرانسیل فاقد x, y
  • معادله دیفرانسیل همگن با ضرایب ثابت
  • معادله دیفرانسیل غیر همگن با ضرایب ثابت 
  • معادله اویلرکوشی
  • معادله همگن با ضرایب غیر ثابت (با ضرایب متغیر)
   • روش تغییر پارامتر
   • روش کاهش مرتبه
   • مرتبه دوم خطی کامل
  • معادله غیر همگن با ضرایب غیر ثابت 
 • حل معادلات دیفرانسیل به روش سری ها
  • مروری بر سریهای توانی، 
  • حل معادلات دیفرانسیل به روش سری های توانی
  • جوابهای سری  حول یک نقطه عادی، 
  • نقاط تکین جوابهای سری در  مجاورت یک نقطه تکین منظم 
  • معادله  بسل (نوع اول و دوم)
 • دستگاه معادلات دیفرانسیل خطی
  • روش حذفی
  • حل معادلات دیفرانسیل به روش اپراتورهای معکوس 
 • حل معادله به کمک تبدیل لاپلاس
  • تعریف تبدیل  لاپلاس
  • تبدیل لاپلاس مشتق
  • تبدیل لاپلاس انتگرال 
  • قضایای تبدیل لاپلاس 
  • مشتق گیری از تبدیل لاپلاس
  • انتگرال گیری از تبدیل لاپلاس
  • کانولوشن 
  • حل معادلات دیفرانسیل به کمک تبدیل لاپلاس