تدریس خصوصی هندسه 1 سال دهم رشته ریاضی و فیزیک توسط دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف


🔘🔘 تدریس مفهومی و 100 درصد تضمینی هندسه 1 سال دهم توسط مدرسین برتر از دانشگاه صنعتی شریف بصورت آنلاین و حضوری 

🔘🔘 تدریس خصوصی هندسه سال دهم (رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی) 

 • ✅ با بهترین و مجرب ترین اساتید
 • ✅ دارای سالها تجربه  
 • ✅ با هزینه مناسب و توافقی
 • ✅ برنامه ریزی و مشاوره تحصیلی

 موقعیت  : تدریس در منزل برای تهران و کرج ، آنلاین برای سراسر کشور


اهم مطالب تدریس خصوصی هندسه 1 سال دهم رشته ریاضی فیزیک : 

 • فصل 1: ترسیم های هندسی و استدلال
  • درس اول: ترسیم های هندسی 
  • درس دوم: استدلال
 • فصل 2: قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن
  • درس اول: نسبت و تناسب در هندسه
  • درس دوم: قضیهٔ تالس
  • درس سوم: تشابه مثلث ها
  • درس چهارم: کاربردهایی از قضیهٔ تالس و تشابه مثلث ها 
 • فصل 3: چند ضلعی ها
  • درس اول: چندضلعی ها و ویژگی هایی از آنها
  • درس دوم: مساحت و کاربردهای آن 
 • فصل 4: تجسم فضایی
  • درس اول: خط، نقطه و صفحه 
  • درس دوم: تفکر تجسمی