هزینه تدریس خصوصی ریاضیات دانشگاهی | دانشجویان شریف

ابتدا ذکر چند نکته :

  1. هزینه تدریس بستگی به خود درس و تعداد جلسات و  مقطع تحصیلی و کنکوری یا تستی  بودن و .... دارد
  2. هر چه تعداد جلسات بیشتر باشد هزینه کمتر خواهد بود. 
  3. در حال حاضر تدریس گروهی به دلیل عدم وجود جا امکان‌پذیر نمی باشد لذا هزینه های آن ذکر نشده است 
  4. هزینه ها برای یک جلسه (90 دقیقه) ذکر شده است.
  5. هزینه ها برای تهران در نظر گرفته شده است و در صورت تدریس خصوصی در کرج یا ... هزینه ها بیشتر خواهد بود
  6. هزینه ها برای تدریس خصوصی حضوری می باشد برای تدریس آنلاین هزینه اندکی کمتر خواهد بود. 
  7. برای مناطق محروم و کسانی که امکان مالی کمتری دارند هزینه کمتر خواهد بود.
  8. بستگی به مدرس و هزینه موافقت وی ممکن است هزینه اندکی بالا و پایین شود
ردیف
درس
هزینه (به تومان)
1
تدریس خصوصی ریاضی عمومی 1
از 300.000 تا  350.000
2
تدریس خصوصی ریاضی عمومی 2
از 350.000 تا 400.000
3
تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل
از 350.000 تا 400.000
4
تدریس خصوصی ریاضی مهندسی پیشرفته
از 350.000 تا 400.000
5
تدریس خصوصی آمار و احتمالات مهندسی
از 350.000 تا 400.000
6
تدریس خصوصی ریاضیات گسسته
از 350.000 تا 400.000


کلمات کلیدی :

قیمت تدریس خصوصی ریاضی عمومی 1 دانشگاه در تهران ، قیمت تدریس خصوصی ریاضی عمومی 2 دانشگاه در تهران ، قیمت تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل در تهران ، قیمت تدریس خصوصی ریاضیات مهندسی پیشرفته در تهران ، هزینه تدریس خصوصی آنلاین ، قیمت تدریس خصوصی ریاضی سال 1401 ، قیمت تدریس خصوصی ریاضی  ، قیمت منصفانه برای تدریس خصوصی ریاضی ، قیمت تدریس خصوصی ریاضی در تهران