قیمت تدریس خصوصی ریاضیات دبیرستان - هنرستان سال 1401


هزینه تدریس خصوصی ریاضیات دبیرستان - هنرستان | دانشجویان شریف

ابتدا ذکر چند نکته :

  1. هزینه تدریس بستگی به خود درس و تعداد جلسات و  مقطع تحصیلی و کنکوری یا تستی  بودن و .... دارد
  2. هر چه تعداد جلسات بیشتر باشد هزینه کمتر خواهد بود. 
  3. در حال حاضر تدریس گروهی به دلیل عدم وجود جا امکان‌پذیر نمی باشد لذا هزینه های آن ذکر نشده است 
  4. هزینه ها برای یک جلسه (90 دقیقه) ذکر شده است.
  5. هزینه ها برای تهران در نظر گرفته شده است و در صورت تدریس خصوصی در کرج یا ... هزینه ها بیشتر خواهد بود
  6. هزینه ها برای تدریس خصوصی حضوری می باشد برای تدریس آنلاین هزینه اندکی کمتر خواهد بود. 
  7. برای مناطق محروم و کسانی که امکان مالی کمتری دارند هزینه کمتر خواهد بود.
  8. بستگی به مدرس و هزینه موافقت وی ممکن است هزینه اندکی بالا و پایین شود
ردیف
درس
هزینه (به تومان)
1
تدریس خصوصی ریاضی 1 پایه دهم [کلیه رشته ها]
از 200.000 تا  250.000
2
تدریس خصوصی هندسه 1 و 2 و 3 رشته ریاضی فیزیک
از 200.000 تا 300.000
3
تدریس خصوصی حسابان 1 و 2 ریاضی فیزیک
از 200.000 تا 300.000
4
تدریس خصوصی ریاضی 2 و 3 رشته تجربی
از 200.000 تا 300.000
5
تدریس خصوصی ریاضی و آمار 1 و 2 و 3 رشته انسانی
از 200.000 تا 300.000
6
تدریس خصوصی جبر و احتمال و ریاضیات گسسته
از 200.000 تا 300.000
7
تدریس خصوصی ریاضی 1 و 2 هنرستان (فنی و حرفه ای و کاردانش)
از 200.000 تا 300.000
8
تدریس خصوصی ریاضی بصورت کنکوری و تستی
از 250.000 تا 350.000