فرم استخدام مدرس


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تاریخ تولد را بنویسید. تاریخ تولد را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ تولد معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1401/11/09
دانشگاه مشغول به تحصیل یا فارغ التحصیلی را بنویسید. دانشگاه مشغول به تحصیل یا فارغ التحصیلی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
آخرین مقطع تحصیلی را انتخاب کنید.
رشته تحصیلی و گرایش را بنویسید. رشته تحصیلی و گرایش را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شهر را بنویسید. شهر را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.

مثلا تهران - پونک

سوابق کاری را بنویسید. سوابق کاری را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
دروس مایل به تدریس را بنویسید. دروس مایل به تدریس را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
کلمات کلیدی مد نظر شما را بنویسید. کلمات کلیدی مد نظر شما را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

حداکثر 10 کلمه کلیدی ، برای جدا کردن کلمات کلیدی از - یا ، استفاده کنید برای مثال تدریس خصوصی ریاضی عمومی 1 ، تدریس خصوصی ریاضی عمومی 2 ، بهترین مدرس خصوصی معادلات دیفرانسیل و ...

هزینه پیشنهادی شما برای تدریس (تومان) را بنویسید. هزینه پیشنهادی شما برای تدریس (تومان) را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. هزینه پیشنهادی شما برای تدریس (تومان) را به صورت عدد صحیح و بدون هیچ حرف اضافه ای بنویسید. مانند: 90000
چنانچه توضیحی دارید اضافه کنید را بنویسید. چنانچه توضیحی دارید اضافه کنید را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
اسکن کارت دانشجویی یا مدرک تحصیلی را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...

بازگشت به بالا